Vol 12, No 2 (February 28, 2023): Gland Surgery

Original Article

A preliminary diagnostic accuracy study of quantitative MRI biomarkers for differentiating parotid tumor types
Aleksandar Alavanja, Grayson W. Hooper, Adam Hasse, Timothy Carroll, Daniel Thomas Ginat
Accuracy of sentinel node mapping in patients with biopsy-proven metastatic axillary lymph nodes and upfront surgery: preliminary results of the Multimodal Targeted Axillary Surgery (MUTAS) trial
Maria Vernet-Tomás, Nuria Argudo, Marta Jimenez, Paula Masó, Maite De Miguel, Anabel Martínez, Sergi Vidal-Sicart, Yolanda Aguilar, Lourdes Rubio, Raquel Valhondo, Rodrigo Alcantara, Natalia Arenas, Mireia Pitarch, Ivonne Vázquez de las Heras, Laura Comerma, Javier Sanz, Manuel Algara, Alicia Noguera, Pau Nicolau
Predicting the recurrence-free survival of phyllodes tumor of the breast: a nomogram based on clinicopathology features, treatment, and surgical margin
Yufan Wei, Yongjing Dai, Qingyu Guan, Ningning Min, Rui Geng, Huayu Hu, Jie Li, Yiqiong Zheng, Mei Liu, Xiru Li
A retrospective comparative cohort study of SEER database analysis of the prognostic value of breast-conserving surgery and mastectomy in patients with multifocal multicenter breast cancer
Miao Yu, Li Xia, Bangrong Cao, Meihua Wang, Shuanghua Liu, Shiwei Liu, Exian Mou, Hui Li, Hao Wang
Development and validation of a prognostic model for HER2-low breast cancer to evaluate neoadjuvant therapy
Xiaoping Li, Zhiquan Lin, Qihe Yu, Chaoran Qiu, Chan Lai, Hui Huang, Yiwen Zhang, Weibin Zhang, Jintao Zhu, Xin Huang, Weiwen Li
Bioinformatics combined with clinical data to analyze clinical characteristics and prognosis in patients with HER2 low expression breast cancer
Yongcheng Chen, Yanfei Ma, Yanghong Li, Yanrong Yu, Bimin Lu, Liangyan Liao, Fujun Li, Zipeng Wen, Wenjun Jiang, Pengwei Guo, Dalang Fang, Guanming Lu
The efficacy and safety of using pyrotinib combined with capecitabine as neoadjuvant therapy in elderly patients with HER2-positive breast cancer: a single-arm prospective clinical trial
Wei Wang, Juan Zhang, Jin-Yi Chang, De-Shun Yao, Fen Hu, Yong-Ping Liang, Yan Shen, Yu-Qi Liu, Huai-Hua Qi, Jian-Bin Tong, Hai-Feng Cai
The efficacy and safety of acupuncture and moxibustion for breast cancer lymphedema: a systematic review and network meta-analysis
Shiheng Wang, Fengxia Zhang, Hanqing Tang, Wanling Ning
Construction and validation of a macrophage-related prognostic index to predict the overall survival in patients with early-stage triple-negative breast cancer
Hanjia Luo, Ruoxi Hong, Yadong Xu, Qiufan Zheng, Wen Xia, Qianyi Lu, Kuikui Jiang, Fei Xu, Miao Chen, Dingbo Shi, Wuguo Deng, Shusen Wang
Preoperative pancreatic CT value is related to pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy: a retrospective study
Hao Weng, Qing-Quan Fan, Xiao-Ling Song, Yi-Jun Shu, Ming-Zhe Weng, Run-Fa Bao, Xue-Feng Wang, Jun Gu, Zhe Wang
Association of high insulin receptor expression with poor prognosis in patients with breast cancer
Yulin Chen, Mingyu Fang, Yi Ke
Development of a basement membrane gene signature and identification of the potential candidate therapeutic targets for pancreatic cancer
Kai Lin, Dong Xu, Xiaoxiao Wang, Jun Shi, Wentao Gao
Determining whether the diagnostic value of B-ultrasound combined with contrast-enhanced ultrasound and shear wave elastography in breast mass-like and non-mass-like lesions differs: a diagnostic test
Shi-Yu Li, Rui-Lan Niu, Bo Wang, Ying Jiang, Jia-Nan Li, Gang Liu, Zhi-Li Wang