Vol 13, No 2 (February 29, 2024): Gland Surgery

Original Article

Changing trends in the management of ductal carcinoma in situ in Republic of Korea: a comprehensive analysis using Health Insurance Review and Assessment data [2009–2020]
Ji Hyeon Joo, Wontaek Kim, Jiho Nam, Donghyun Kim, Hyun Yul Kim, Youn Joo Jung, Ki Seok Choo, Kyung Jin Nam, Su Bong Nam, Jae-Joon Kim, Yongkan Ki
Staged operation in the surgical treatment of granulomatous lobular mastitis
Lu Xie, Wenchao Qu, Jiamei Feng, Shijun Shao, Qingqian Gao, Jiaye Sun, Huili Tang, Hua Wan, Xueqing Wu
The impact of surgeon’s academic leave on surgical outcomes for endoscopic transsphenoidal resection of pituitary tumors
Jiun-Lin Yan, Matthew G. Stovell, Chen-Nen Chang
Machine learning models and nomogram based on clinical, laboratory profiles and skeletal muscle index to predict pancreatic fistula after pancreatoduodenectomy
Yile Dai, Wenqian Huang, Liming Xu, Qiyu Zhang, Xiaming Huang
Risk factors and nomogram to predict skip metastasis in papillary thyroid carcinoma
Yingyan Zhao, Weiwei Li, Lingling Tao, Jinfang Fan, Weiwei Zhan, Wei Zhou
Preoperative dexamethasone administration in reducing the incidence of nausea and vomiting after thyroidectomy: a systematic review and meta-analysis of drug dosage
Hongyan Ye, Juxiang Gou, Shulian Li, Qiang Ji
Application of a modified lateral thoracic artery perforator flap in partial breast defects
Shengchao Huang, Pu Qiu, Zhongzeng Liang, Zeming Yan, Kangwei Luo, Baoyi Huang, Liyan Yu, Julie Crèvecoeur, Alec Anthony Winder, Yuanqi Zhang, Haiping Jiang
ENO2 promotes anoikis resistance in anaplastic thyroid cancer by maintaining redox homeostasis
Yu Zhang, Xiaoyu Ji, Yu Wang

Review Article

Perspectives on surgical treatment for thymic epithelial tumors: a narrative review
Yusuke Nabe, Masaaki Inoue, Junichi Yoshida
Transoral endoscopic vestibular approach Sistrunk procedure (TEVAS)—case report and scoping review
Marianne Yumi Nakai, Lucas Ribeiro Tenório, Jéssica da Silva Camarinha Oliveira, Laura Basso Ghirardello, Isabela Rabelo Cavalcanti, Jonathon O. Russell, Samantha A. Wolfe, Victoria E. Banuchi, Marcelo Benedito Menezes, Antônio José Gonçalves
Oncoplastic breast surgery in Europe
Kavitha Däster, Ricardo Pardo Garcia, Yazan Masannat, Ashutosh Kothari