Vol 11, No 8 (August 29, 2022): Gland Surgery

Original Article

Robot-assisted and video-assisted thoracoscopic surgery for thymoma: comparison of the perioperative outcomes using inverse probability of treatment weighting method
Yoshiki Chiba, Masahiro Miyajima, Yoshiaki Takase, Kodai Tsuruta, Yuma Shindo, Yasuyuki Nakamura, Daichi Ishii, Taiki Sato, Miho Aoyagi, Tomoko Shiraishi, Tomoko Sonoda, Atsushi Watanabe
Effect of acellular dermal matrix thickness and surface area on direct-to-implant breast reconstruction
Tae Hyun Kong, Kyu-Jin Chung, Taegon Kim, Jun-Ho Lee
Predictive risk factors of complications in reduction mammoplasty—analysis of three different pedicles
Johanna Palve, Marika Kuuskeri, Tiina Luukkaala, Eija Suorsa
The value of imaging combined with clinicopathological features in the diagnosis of high-risk breast lesions
Jiayin Zhou, Shiyun Sun, Luyi Lin, Tingting Jiang, Xiaoxin Hu, Yajia Gu, Chao You
Risk factors for chest wall depression after implant insertion for breast reconstruction: a retrospective quantitative study
Jong-Ho Kim, Seungjun Lee, Bakhtiyor Najmiddinov, Eun-Kyu Kim, Yujin Myung, Chan Yeong Heo
Exploration of prognostic factors and the value of adjuvant chemotherapy in T1a,bN0M0 triple-negative breast cancer: a prospective cohort study based on the SEER database
Junzhao Wu, Minhao Lv, Peng Yuan, Youzhao Ma, Peiqi Tian, Lianfang Li, Chengzheng Wang, Zhenduo Lu, Min Yan, Xiuchun Chen, Zhenzhen Liu
A nomogram for predicting overall survival in patients with follicular thyroid cancer after thyroidectomy: a SEER database analysis
Cheng Wang, Xianjiang Wu, Hui Chen, Qi Le, Lei Dai
Correlation between the neutrophil-to-lymphocyte ratio and clinicopathological parameters in epithelial ovarian cancer patients and its effect on prognosis—a retrospective cohort study
Juan Dong, Hui Xue, Fengwei An, Yuanyuan Liu, Wei Deng, Qin Gao
Correlations between dynamic-enhanced magnetic resonance imaging quantitative parameters and postoperative recurrence or metastasis and clinicopathological features in breast cancer patients—a retrospective cohort study
Xuelian Chen, Qian Gao, Zhijuan Wu, Hongyan Wang, Jianliang Wang
Novel technique for endoscopic-assisted nipple-sparing mastectomy and immediate breast reconstruction with endoscopic-assisted latissimus dorsi muscle flap harvest through a single axillary incision: a retrospective cohort study of comparing endoscopic and open surgery
Juanjuan Qiu, Nan Wen, Yanyan Xie, Yu Feng, Faqing Liang, Qing Lv, Zhenggui Du
Defects of endoscopic biopsy in the diagnosis of periampullary carcinoma and recommendations for diagnosis and treatment: a retrospective study before and after surgery
Yinuo Zhang, Zhiqing Duan, Xiaoyu Yu, Yuzhu Zhang, Jing Liu, Shousheng Liao, Bo Liang
Analysis of clinicopathological features of papillary thyroid carcinoma in solid organ transplant recipients: a retrospective study
Liang Hu, Yijun Wu, Fangyu Ju, Yaohui Zhang, Weilin Wang

Case Report

A case of matrix-producing carcinoma of the breast treated with preoperative chemotherapy
Aki Kimura, Akimitsu Yamada, Yukako Shibata, Shiori Inoue, Masanori Oshi, Fumi Harada, Toshiaki Kadokura, Hideki Takeuchi, Naoki Hasegawa, Yukio Kakuta, Itaru Endo, Takashi Chishima

Letter to the Editor

Is enhanced recovery after surgery protocol has high value in after laparoscopic myomectomy?
Qingbo Feng, Wenwei Liao, Xuping Feng, Jinpeng Du, Jiaxin Li
Clarification of issues brought up by ‘Is enhanced recovery after surgery protocol has high value in after laparoscopic myomectomy?
Yulian Chen, Mingru Fu, Guifen Huang, Jiao Chen
Does psychological intervention nursing have high value in improving the quality of life of breast cancer patients?
Qingbo Feng, Xiaoyin Liu, Mengshi Yi, Junqiu Cao, Mei Liu, Jiaxin Li
Effect of psychological nursing intervention on the quality of life of breast cancer patients based on meta-analysis
Hanbing Li, Junfeng Li, Xiaoqing Wang, Shuai Lin, Wen Yang, Hui Cai, Xiaofen Feng
Metastasis of papillary thyroid cancer: does body mass index (BMI) is the key factor?
Yuning Sun, Shaoyan Liu
Is obesity associated with the prognosis of papillary thyroid carcinoma?
Jung Min Kim
Is continuing nursing interventions reduce the incidence of intraoperative pressure ulcers for breast cancer patients?
Tao Zhang, Qingbo Feng, Ming Xie
Clarification of issues brought up by ‘Is continuing nursing interventions reduce the incidence of intraoperative pressure ulcers for breast cancer patients?
Lin Ding, Shuang Ding, Chunmei He, Qifa Zhang, Jingjing An