Vol 11, No 9 (September 28, 2022): Gland Surgery

Original Article

Thyroid lobectomy is sufficient for differentiated thyroid cancer with upgraded risk after surgery
Soon Min Choi, Dong Gyu Kim, Ji-Eun Lee, Joon Ho, Jin Kyong Kim, Cho Rok Lee, Sang-Wook Kang, Jandee Lee, Jong Ju Jeong, Woong Youn Chung, Kee-Hyun Nam
Safety and efficacy of wrist-ankle acupuncture in treating catheter-related bladder discomfort after transurethral resection of the prostate: a double-blind randomized clinical trial
Jianan Hou, Yanhong Li, Yanan Wu, Yuwan Liu, Qingqing Chen, Yanli Li, Wei Hao
Identification of biomarkers related to tumorigenesis and prognosis in breast cancer
Xuelaiti Paizula, Daniyaerjiang Mutailipu, Wenting Xu, Hu Wang, Lina Yi
Evaluation of indocyanine green combined with methylene blue staining in sentinel lymph node biopsy of breast cancer
Yong Xu, Songlin Yuan, Mingtao Chen, Ke Gong, Youzhong Liu, Shengyun Li, Fang Xiong, Yuejun Pan, Jiyao Cao, Jia Gong, Na Luo
A web-based survey of SARS-CoV-2 vaccination and its adverse effects in Chinese postoperative patients with breast cancer: a cross-sectional study
Xiaoxiao Wang, Minxue Shen, Qian Zhang, Xiaomin Wang, Hanghao Zhang, Tingxuan Li, Yuanping Hu, Fan Xia, Liqiu Liao
Comprehensive analysis reveals potential hub genes and therapeutic drugs in an acquired lymphedema model
Chaoran Qiu, Jiemei Chen, Hui Huang, Zhiquan Lin, Yiwen Zhang, Chunbang Liao, Mei Yang, Yuting Qu, Shengchao Huang, Weiwen Li, Xiaoping Li
LGALS2 suppresses the progression of papillary thyroid carcinoma by regulating the PI3K/AKT pathway
Debin Xu, Liangyun Guo, Shuyong Zhang, Qian Hou
A deep learning-based diagnostic pattern for ultrasound breast imaging: can it reduce unnecessary biopsy?
Yi-Cheng Zhu, Jian-Guo Sheng, Shu-Hao Deng, Quan Jiang, Jia Guo
Methylprednisolone for idiopathic granulomatous mastitis: a prospective observational cohort study
Qiu-Wen Tan, Yu-Na Zhang, Yi-Ping Jia, Junhe Gou, Qing Lv, Xiao-Qin Yang
Decreased pancreatic leakage rate in the application of a measurable variable-diameter pancreatic duct catheter in laparoscopic pancreaticoduodenectomy
Qiusheng Li, Xinbo Zhou, Jiayue Duan, Zhongqiang Xing, Ziqiang Wu, Weihong Zhao, Jianhua Liu