Vol 12, No 6 (June 30, 2023): Gland Surgery

Original Article

Development and validation of a prediction model for the diagnosis of breast cancer based on clinical and ultrasonic features
Xuan He, Yuanyuan Lu, Junlai Li
The SUPER reporting guideline suggested for reporting of surgical technique: explanation and elaboration
Kaiping Zhang, Jinlin Wu, Zhanhao Su, Yanfang Ma, Qianling Shi, Leandro Cardoso Barchi, Tanel Laisaar, Calvin S. H. Ng, Sebastien Gilbert, Xianzhuo Zhang, Tomaž Štupnik, Toni Lerut, Panpan Jiao, Hussein Elkhayat, Nuria M. Novoa, Robert Fruscio, Ryuichi Waseda, Rene Horsleben Petersen, Alfonso Fiorelli, Alan D. L. Sihoe, Diego Gonzalez-Rivas, Marco Scarci, Marcelo F. Jimenez, Grace S. Li, Xueqin Tang, Stephen D. Wang, Yaolong Chen
Bibliometric analysis of robotic surgery research in breast cancer conducted between 2008 and 2022
Hong-Fang Ma, Yi Lu, Jun Shen
Application of fluorescence endoscopy with methylene blue dye and indocyanine green dual-tracer method in sentinel lymph node biopsy for women with breast cancer
Caifeng Ou, Yunfeng Luo, Linyun He, Di Zhu, Yanwen Zhu, Qianyun Chen, Xirui Xu, Pusheng Zhang
A nomogram for intraoperatively predicting non-sentinel lymph node metastases in early breast cancer patients with positive sentinel lymph nodes
Yu Wang, Yuwei Ling, Luyao Jia, Kaifu Li, Jing Zhao, Ye Zhao, Yajun Wang, Hua Kang
Relationships between serum levels of vitamins and papillary thyroid cancer: a single center case-control study
Daqi Zhang, Hui Sun, Hoon Yub Kim, Antonella Pino, Francesco Frattini, Che Wei Wu, Carmelo Mazzeo, Alessandro Sindoni, Salvatore Benvenga, Gianlorenzo Dionigi, Fausto Fama
Incidence rate of hypokalemic and its associated factors for patients undergoing noncardiac surgery: a retrospective analysis
Ning Wang, Dengyu Gao, Yubo Shi, Jianli Song, Xiaoying Liu, Zhenbo Su
Value of an expanded range of lesions on contrast-enhanced ultrasound for the diagnosis of hypervascular breast masses
Chao Jia, Qinghua Niu, Long Liu, Gang Li, Lifang Jin, Lianfang Du, Qiusheng Shi, Fan Li
Silencing of AJAP1 expression by promoter methylation activates the Wnt/β-catenin signaling pathway to promote tumor proliferation and metastasis in salivary adenoid cystic carcinoma
Liehao Jiang, Yunye Liu, Yan Pan, Zhuo Tan, Jiafeng Wang, Guowan Zheng, Chenhong Qian, Shiying Xu, Xin Zhu, Wenli Ma, Susanna Guerrini, Pedro Infante-Cossio, Jiajun Wu, Minghua Ge, Xiujun Cai